Witamy na blogu Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym

znajdziecie tu informacje dotyczące działalności biblioteki, zakupionych nowości, wydarzeń kulturalno-oświatowych naszej gminy. Tu możecie również złożyć dezyderaty czytelnicze


Czytam sobie

środa, 10 grudnia 2014

ZABAWA ANDRZEJKOWA W BIBLIOTECE

W czwartek 27 listopada w naszej bibliotece zrobiło się bardzo magicznie.
Na tradycyjnych Andrzejkach bawiły się dzieci z klas 0 miastkowskiej Publicznej Szkoły Podstawowej.
Lanie wosku, wyścig butów, wróżba z kubeczkami, obrączkami, losowanie przedmiotów o przypisanym umownym znaczeniu…
Spotkanie upłynęło nam na takich właśnie wróżbach przeplatanych muzyką.środa, 20 sierpnia 2014


Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” ,priorytet 2 wg. druku formularza oferty zgodnie art. 4 pkt 8 Prawa Zamówień Publicznych.
Oferty należy złożyć za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub kuriera w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym, ul. Szkolna 5 08-420 Miastków Kościelny, w terminie do 3 września 2014 r.

Dyrektor GBP w Miastkowie Kościelnym.
mgr Danuta Włodarczyk


Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym
ul. Szkolna 5
08-420 Miastków Kościelny


wtorek, 27 maja 2014

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI

Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym
zaprasza
do udziału w konkursie, który odbędzie się dnia 12.06.2014 roku
o godz. 10
w sali konferencyjnej biblioteki.


REGULAMIN
Uczestnicy występują w dwóch grupach wiekowych:

· uczniowie klas I - III szkół podstawowych
· uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych

· Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny odpowiadać wiekowi i płci wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 5 minut.
· Komisja Konkursowa przy ocenie recytatorów weźmie pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.
· Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Konkursowa.
· Nagrody w poszczególnych etapach zależne są od możliwości organizatora.
ELIMINACJE SZKOLNE - Szkoła typuje trzech uczniów w każdej grupie wiekowej do udziału w konkursie gminnym .

Prosimy o dostarczenie do biblioteki listy uczestników w konkursie gminnym do 8 czerwca 2014r.poniedziałek, 5 maja 2014

Wyniki konkursu plastycznego

Do konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną zgłoszono 40 prac ze szkół podstawowych w Miastkowie Kościelnym, Zgórzu oraz Zwoli.Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży kulturą tradycyjną, rozbudzanie inwencji twórczej.
Prace oceniane były w dwóch grupach wiekowych:
I grupa - klasy I - III
II grupa - klasy IV - VI
Poniżej przedstawiamy zwycięzców konkursu.

I grupa wiekowa

I miejsce:
Natalia Kosiorek Kl.II PSP w Zwoli
Wiktoria Podgajna kl. II PSP w Zgórzu

II miejsce:
Gabriela Kobzińska kl. I PSP w Zgórzu
Izabela Miszta kl. I PSP w Miastkowie Kościelnym
Aleksandra Jaroń kl. I PSP w Miastkowie Kościelnym

III miejsce:
Aleksandra Kowalska kl. III PSP w Zwoli
Julia Włodarczyk kl. II PSP w Zgórzu
Julia Mazurek kl. III PSP w Zgórzu

II grupa wiekowa

I miejsce:
Jakub Górski kl. VI PSP w Miastkowie Kościelnym
Mateusz Soszka kl. V PSP w Miastkowie Kościelnym

II miejsce:
Przemysław Dadas kl. V PSP w Zwoli
Gabriela Warda kl. IV PSP w Zwoli

III miejsce
Dawid Łubian kl. IV PSP w Zgórzu

Gratulujemy!

wtorek, 1 kwietnia 2014

List do dzieci świata


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI

List do dzieci świata

Czytelnicy zawsze pytają pisarzy jak to się dzieje, że piszą swoje historie…skąd przychodzą pomysły? Z mojej wyobraźni, odpowiada autor. Aha, odpowiadają czytelnicy. Ale gdzie jest ta wyobraźnia? Co to jest takiego? I czy każdy to ma?

No tak.. odpowiada pisarz, to jest w mojej głowie, i to składa się z obrazów i słów i wspomnień i śladów innych historii i słów i fragmentów rzeczy i melodii i myśli i twarzy i potworów i kształtów i słów i fal i tajemnic i pejzaży i słów i i zapachów i uczuć i kolorów i rymów i kliknięć i szelestów i smaków i wybuchów energii i zagadek i podmuchów wiatru i słów… I to wszystko razem miesza się i śpiewa, i kręci jak w kalejdoskopie i płynie i siedzi i myśli i drapie się po głowie.

Oczywiście, każdy ma wyobraźnię, inaczej nie moglibyśmy śnić. Ale każda wyobraźnia składa się z czegoś innego. Wyobraźnia kucharza ma najwięcej smaku, malarza najwięcej kolorów i kształtów. A pisarza jest pełna słów.

Wyobraźnia czytelnika i słuchacza opiera się również na słowach. Wyobraźnia pisarza wiąże słowa, nadaje kształt pojęciom, składa dźwięki i kształty i charaktery i wydarzenia w historię a historia składa się z niczego innego jak ze słów, batalionu słów maszerujących przez stronice. Następnie przychodzi czytelnik i strony ożywia. Słowa pozostają na stronie, ale w głowie czytelnika nabierają kształtów I historia zaczyna się dziać właśnie tam, tak jak uprzednio w głowie pisarza.

Dlatego czytelnik jest równie ważny jak pisarz. Każda jedna historia ma jednego pisarza, ale istnieją miliony czytelników, tych którzy mówią w jego języku lub używają języków obcych, na które książka została przetłumaczona. Bez pisarza książka nigdy by się nie narodziła, ale bez czytelników nie ożyłaby.

Każdy czytelnik ma coś wspólnego z drugim odbiorcą tej samej opowieści. Osobno i wspólnie odtwarzają historię w swojej wyobraźni, ten akt jest zarówno prywatny jak i publiczny, indywidualny i wspólny, osobisty i międzynarodowy. To jest coś, co człowiek robi najlepiej…

Czytajcie !

wtorek, 25 marca 2014

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ WIELKAMOCNĄZapraszamy chętne dzieci i młodzież do udziału w konkursie na najładniejsza palmę wielkanocną


REGULAMIN KONKURSU


Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum.

Termin konkursu:
Termin dostarczenia palm do dnia 11 kwietnia 2014 r.

Cel konkursu:
 • Zapoznanie i zainteresowanie kulturą tradycyjną,
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży w kierunku podtrzymywania tradycji ludowych,
 • Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży.
Warunki udziału w konkursie:

 • Palma powinna być wykonana samodzielnie.
 • Dodatkowo punktowane będą palmy zrobione z wykorzystaniem materiałów naturalnych i tradycyjnych form zdobniczych.
 • Zgłoszenie palmy do konkursu w podanym terminie.
 • Praca musi być oznaczona metryczką, zawierającą następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko.
  2. Nazwa szkoły, adres, klasa.

Prace będą oceniane w następujących kategoriach:
I kategoria: klasy I – III szkoły podstawowej
II kategoria: klasy IV – VI szkoły podstawowej
III kategoria: młodzież gimnazjalna

Prace oceniane będą przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową. Jury oceniać będzie:

 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, technika wykonania;
 • zastosowanie motywów tradycyjnych, regionalnych, ludowych;
 • oryginalność pomysłu, dobór i wykorzystanie materiałów;
 • wkład pracy;
 • estetykę wykonania.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25 kwietnia 2014 r.


Organizator zwraca prace przekazane na konkurs po zakończeniu wystawy – po 15 maja 2014 r.